Algemene voorwaarden

1. Toepassing

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als winkelier  aan jou als klant.

Voor het afronden van een bestelling , brengen we de tekst van deze algemene voorwaarden duidelijk onder jouw aandacht en vragen we je ze te aanvaarden. Als we je onze algemene voorwaarden om één of andere reden niet kunnen tonen, kan je hiervan bij ons een kopie of inzage krijgen door middel van een e-mail.

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

 

2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de firma BV Ryckx-Jeuris met als commerciële benaming Het Kippetje of rechthoudende derden.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

3. Conformiteit

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een indicatieve weergave van de aangeboden goederen. De afbeeldingen zijn niet noodzakelijk een weergave van hoeveelheid of verpakking en kunnen serveertips bevatten.

 

 4. Prijzen

Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen.

 

 

5. Bestelling

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail. Zolang je geen bevestiging van ons ontvangt, kan je nog van je bestelling afzien.

 

Bij afhaling dient de klant deze te komen halen op de gekozen datum. Indien onverwacht verhinderd  dient de klant zelf Het Kippetje te contacteren om een ander afhaal moment af te spreken. Bij niet afhaling van een bestellingen die niet vooraf betaald werd , heeft Het Kippetje het recht om een vergoeding te eisen van de klant voor de geleden schade, zijnde 30% van het aankoopbedrag met een minimum van 25.00 euro.

 

 De levering zal gebeuren op de gekozen dag en in het gekozen tijdsvak tenzij 1 of meerdere artikelen niet beschikbaar zijn. In dat geval neemt Het Kippetje zelf contact op met de klant om ofwel een ander levermoment af te spreken ofwel om een aanpassing aan de bestelling te maken.

Levering gebeurd op het adres zoals opgegeven door de klant in de bestelmodule.

Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en tijd en geen alternatieve afleverlocatie heeft voorzien zal de bestelling terug mee genomen worden en kan deze afgehaald worden in Het Kippetje zelf.

 

 

6. Betaling

Bij levering wordt de bestelling steeds vooraf betaald door middel van de bancontact betaalmodule die je vindt vlak voor het afsluiten van de bestelling. Indien delen van de bestelling niet geleverd kunnen worden op het gevraagde tijdstip wordt de klant gecontacteerd en heeft de klant de keuze om enerzijds de rest van de bestelling te laten leveren en worden de niet ontvangen artikelen vergoed of anderzijds in overleg een nieuw levermoment af te spreken waarop deze wel volledig kan doorgaan.

 

Bij afhaling kan de betaling vooraf gebeuren door middel van de bancontactmodule in de webshop of bij de afhaling in de winkel zelf d.m.v. contant geld, bancontact, maestro, visa, mastercard, payconiq, maaltijdcheques, alkenbonnen of cadeaubonnen uitgeschreven door Het Kippetje. 

Indien betaling bij afhaling niet mogelijk is worden de goederen niet meegegeven.

 

 

 

7. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Het Kippetje levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Het Kippetje kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het Kippetje geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Het Kippetje kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Het Kippetje  verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

 

 

 

8. Overmacht

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van de winkelier, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 

9. Klachtenregeling en geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze producten, kan je dit melden via het klachtenformulier. We doen er alles aan om je klacht binnen een redelijke termijn te behandelen.

De wet (art. 47 §4 Wet Marktpraktijken) voorziet echter dat je geen recht hebt om goederen terug te sturen als het gaat om goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen. Aangezien al onze goederen in beperkte mate houdbaar zijn en de houdbaarheid afhangt van de bewaartemperatuur kunnen de goederen niet terug genomen worden.

 

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site, ongeacht de woonplaats van de klant. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.


Het Kippetje

Steenweg 156 ♦ 3570 Alken

info@hetkippetje.be

T +32 (0)11 59 79 83

Bvba Ryckx-Jeuris

Btw BE0464 314 650